Ontdek de bedrijven van Group Machiels

Remo Milieubeheer

Remo Milieubeheer exploiteert volgens de best beschikbare technologie een opslagplaats voor industriële afvalstoffen in Houthalen-Helchteren. De opslagplaats is de grootste en meest performante site voor opslag van industrieel afval in België.

Het project is het sluitstuk in het afvalstoffen beleid van de Vlaamse overheid. In de nabije toekomst zal Remo een onderdeel vormen van het Closing the Circle project. Daarin worden de opgeslagen afvalstoffen omgezet in energieproductie en materiaalrecuperatie.

Een duurzame cirkel

Het opslaan van afvalstoffen met de bedoeling ze te hergebruiken past volledig in de cradle to cradle gedachte. Alles wordt teruggebracht naar zijn oorsprong zodat er een nieuwe productiecirkel begint die vertrekt vanuit eerder gebruikte basisstoffen.

Nu al wordt elektriciteit gemaakt uit stortgas. Met de daarbij vrijgekomen warmte worden de eigen bedrijfsgebouwen en installaties verwarmd. Op het terrein worden bij wijze van nazorg natuurprojecten ontwikkeld die kaderen in de Europese richtlijn voor heidegebieden.  

Een innovatieve cirkel

Remo Milieubeheer is het kenniscentrum bij uitstek van Group Machiels. De milieutechnieken en knowhow die hier ontstaan, komen ten goede aan de hele groep. Zo lopen er momenteel twee milieubesparende activiteiten die ook in andere projecten worden toegepast: de zuivering van water in een zeer geavanceerde waterzuiveringsinstallatie en de productie van groene stroom.

Ook de opvatting dat een stort eigenlijk een opslagplaats is voor waardevolle grondstoffen, is een innovatie die aan de basis ligt van de Enhanced LandFill Mining gedachte. 

Remo Milieubeheer is lid van GO4Circle de gesprekspartner voor privaatrechtelijke afval- en milieubedrijven in België.

Remo Milieubeheer wil de historisch opgeslagen afvalstoffen valoriseren. Dankzij de best beschikbare technieken komen heel wat van deze afvalstoffen vandaag in aanmerking voor hergebruik als grondstof. Afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt, zullen dan weer groene energie opleveren voor 200.000 gezinnen.

Na de valorisatie van de site richt Remo Milieubeheer het terrein opnieuw in als duurzaam natuurgebied. Het volledige proces is de basis voor het Closing the Circle project van Group Machiels en zorgt voor honderden arbeidsplaatsen.

Contact

Hoofdkantoor

Ekkelgaarden 16
B-3500 Hasselt

T+32 11 28 70 70
F+32 11 28 70 51
contact@machiels.com

Productiesite

Koerselse Dijk z/n
B-3530 Houthalen-Helchteren

T+32 11 57 01 40
F+32 11 57 01 48
remomail@machiels.com

Interessant om te weten

Afvalopslag
260.000 ton per jaar
Hernieuwbare energieproductie
Gasextractie: 14.000 m3/uur of energie voor 7.000 gezinnen.
Enhanced Landfill Mining Project

Het closing the Circle project is een voorstel om de 15 miljoen ton afval die opgeslagen liggen op de remo site in Houthalen-Helchteren te valoriseren door:

- Recuperatie van herbruikbare materialen, 16% direct en 22% na verdere behandeling

- Productie van groene energie voor 200.000 gezinnen gedurende 20 jaar door middel van plasmatechnologie

- Inrichting van een duurzaam natuurgebied

- Uitbouw van een wereldwijd kenniscentrum voor landfill mining en milieubeheer

Historisch afvalvolume
15 Miljoen ton
Geplande energieproductie
200.000 gezinnen gedurende 20 jaar
Geplande investering
230 miljoen euro