Ontdek de bedrijven van Group Machiels

Windmolenprojecten

Group Machiels exploiteert 12 windturbines in Vlaanderen en tal van andere projecten zijn in ontwikkeling.

Group Machiels bouwde op de site van Machiels Building Solutions (MBS), gesitueerd op de voormalige kolenhaven te Beringen, 3 windturbines die sinds midden maart 2013 volledig operationeel zijn. Met een gezamenlijk vermogen van 6 megawatt voorzien deze turbines, samen met de reeds aanwezige PV installatie van 1,1 megawatt, de site van groene energie. MBS kan hierdoor op een C02-neutrale wijze houtstructuurelementen produceren voor huizen en utiliteitsbouw. In de loop van 2013 bouwde Group Machiels nog 9 windturbines in Genk die sinds april 2014 volledig operationeel zijn.

Een duurzame cirkel

Net zoals de zonnepanelen zijn windmolens op zichzelf een bron van groene energie. Group Machiels ontwikkelt deze projecten in de nabijheid van ondernemingen die deze groene energie afnemen en zo hun stroomfactuur kunnen verlagen.

Een innovatieve cirkel

De 3 windturbines samen met de zonnepanelen voorzien de site van groene energie. Op deze manier kan MBS lage energiewoningen maken met de groene energie geproduceerd door de windmolens en de zonnepanelen.

Met zijn windmolenprojecten heeft Group Machiels een voorzet gegeven op de toekomst. Deze windmolens helpen mee om de groenestroomdoelstellingen van de provincie Limburg en Vlaanderen te behalen.

Contact

Hoofdkantoor

Ekkelgaarden 16
B-3500 Hasselt

T +32 11 287 070 
F +32 11 287 051 
contact@machiels.com