Ontdek de bedrijven van Group Machiels

Hidronor

In de Chileense hoofdstad Santiago verwerkt Hidronor Chile op zijn eigen site gevaarlijke industriële afvalstoffen. Bepaalde afvalstoffen worden gerecupereerd, nevenproducten van vervuilende processen worden opgeslagen in een veiligheidsdepot.

Hidronor Chile behandelt ook industriële afvalstoffen op de terreinen van de klant. Zo verwerkt Hidronor Chile 1 miljoen slakken van smeltovens in de kopermijn El Teniente in Rancagua.

Een duurzame cirkel

De visie op afvalbeheer in Latijns-Amerika in het algemeen en in Chili in het bijzonder is in volle ontwikkeling. Door toenemende economische groei en stijgende consumptie neemt de afvalberg toe. Daarom is elk initiatief rond afvalverwerking een wissel op de toekomst.

Zo richtte Group Machiels samen met de Franse cementproducent Lafarge Hidrotermia op. Deze onderneming zet afvalstromen om in alternatieve brandstoffen voor de cementindustrie. Zo moet Lafarge minder een beroep doen op fossiele brandstoffen.

Een innovatieve cirkel

Inertisatie, stabilisatie en fysiochemische behandeling van afvalstoffen… Deze technieken worden bij Hidronor Chile toegepast en zijn uniek voor Chili. Hidronor Chile staat zo mee in voor de modernisering van het afvalbeleid.

Bij Hidronor Chile is een speciaal labo opgezet dat onderzoekt op welke manier industrieel afval veilig en efficiënt kan verwerkt worden. Dit state-of-the-art labo is toonaangevend inzake de ontwikkeling van milieutechnologie in Zuid-Amerika.

De stad Antofagasta, in het noorden, staat bekend om haar intense mijnbouw. Daarom opende Hidronor Chile in 2008 een site voor behandeling en opslag van afvalstromen die specifiek uit de mijnindustrie afkomstig zijn.

Kwestie van die stoffen op een milieuvriendelijke, veilige én gezonde manier te verwerken. Voor Chili is de aanwezigheid van Hidronor Chile dan ook van groot ecologisch belang.

Contact

Hoofdkantoor & productiesite

Av. Vizcaya 260 
Pudahuel, Región
metropolitana, 9031059
Chili

T +56 570 5750
F +56 570 5766
info@hidronor.cl
www.hidronor.cl

Interessant om te weten

Pioniersrol

Hidronor Chile is een pionier op het terrein van de verwerking van gevaarlijk afval in Chili. Het bedrijf heeft onder impuls van de Group Machiels zijn vooraanstaande rol als innovator en wegbereider altijd weten te handhaven. Daardoor was de aanpak van Hidronor Chile een belangrijke inspiratiebron voor de uitbouw van een milieuwetgeving in Chili.

Ook nu nog blijft Hidronor Chile deze historische rol opnemen. Zo is het bedrijf zeer actief inzake voorlichtingscampagnes rond afvalpreventie. Samen met de Chileense overheid worden educatieve projecten ontwikkeld met het oog op ecologische bewustwording. Verder verdeelt Hidronor Chile ook studiebeurzen aan jongeren die hogere studies aanvatten.

Equitas

In de loop van 2010 associeerde Group Machiels zich met Equitas Capital Partners. Dit is een Chileens investeringsfonds dat is opgericht om de uitbouw en de lokale verankering van milieubedrijven in Chili te verzekeren.