Ontdek de bedrijven van Group Machiels

MAC2

Onder de benaming MAC2 zamelt Group Machiels samen met Maritime Antwerp Cleaning (Mac) vloeibare maritieme afvalstoffen en industriële afvalstromen in en verwerkt ze.

Daarnaast zorgt ze voor de reiniging van scheepsruimten en de bevoorrading van schepen met oliën, brandstoffen, stoom en proceswater.

Een duurzame cirkel

MAC2 wint uit de ingezamelde afvalwaters de olie terug en werkt ze op tot hoogwaardige brandstof zodat ze maximaal hergebruikt kan worden.

Het vervuilde water gaat naar een waterzuiveringsstation voor een fysiochemische en biologische reiniging.

Een innovatieve cirkel

Schepen moeten voldoen aan de Marpol-wetgeving tegen de vervuiling van het maritieme milieu.

MAC2 helpt hen om aan deze hoge eisen tegemoet te komen.

Wanneer afvaloliën en afvalstoffen van de scheepvaart in het water terechtkomen, kunnen ze het maritieme milieu ernstig schaden.

Met zijn technieken biedt MAC2 hiervoor een oplossing aan en zorgt er bovendien voor dat afvaloliën niet teloorgaan maar opnieuw aangewend kunnen worden.

Contact

Hoofdkantoor MAC2

Haven 261
Blauwe Weg
B-2030 Antwerpen

T+32 3 540 14 40
F+32 3 543 59 59
Maritime: operations@mac-2.be
Solutions: solutions@mac-2.be
Administration: info@mac-2.be
www.mac-2.be

Interessant om te weten

Tot het dienstenpakket van MAC2 behoren:
 • Licensed collector of engine room sludge, crude residues, spoiled or spilled fuels, ballast, bilge and washwaters, dangerous waste (by Marpol Standards)
 • Container and truck services for solid waste (galley waste, plastics, ashes and oily waste)
 • Transport of shipstores, spare parts and provisions etc. by barges, pontoons and trucks
 • Fighting oil spills, marine environmental protection
 • Treatment of hazardous and non hazardous liquids
 • Rental of all fenders Yokohama
 • Cleaning of holds, tanks and engine rooms of seagoing- and inland water vessels
 • Cleaning of all barges, tank containers and rail tank cars.
 • Oil recycling
 • Supplier of all maritime services
 • Exclusive service in the port of Antwerp
 • Waiting berth for all cargo preparations and awaiting berth availability
 • Berth facilities for transhipments
 • Direct disposal at Marpol Station