Remo Milieubeheer

Milieubeheer

Activiteit

Remo Milieubeheer exploiteert een state-of-the-art opslagplaats voor industriële afvalstoffen in België. De opslagplaats in Houthalen-Helchteren vormde voor Group Machiels de start van de recycling-activiteiten en is nu het sluitstuk in het materialenbeleid van de Vlaamse overheid.

Cradle-to-cradle

Remo zet het cradle-to-cradle principe om in de praktijk: eerder gebruikte grondstoffen worden de start van een nieuwe productiecirkel. Vandaag produceert Remo al elektriciteit en warmte uit opgeslagen afval. De productie van elektriciteit gebeurt met stortgas dat gewonnen wordt uit de vergisting van vroeger opgeslagen huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar afval. Het overgrote deel van die elektriciteitsproductie wordt op het net geplaatst en een deel wordt gebruikt in de eigen installaties. De bij vergisting vrijgekomen warmte wordt opgevangen en ingezet om het rendement van de eigen waterzuivering te verhogen.

Remo ontwikkelt ook natuurprojecten op de afgedekte afvalopslagplaatsen volgens een protocol met de Vlaamse overheid.

Hét kenniscentrum

Met haar toegepaste technieken en technologieën van waterzuivering en productie van groene stroom is Remo uitgegroeid tot hét kenniscentrum van Group Machiels. De milieutechnieken en knowhow die hier ontstaan, vloeien door naar de hele groep in Vlaanderen maar worden ook in Chili op meerdere locaties toegepast.

Remo pioniert ook met de opvatting dat een afvalopslagplaats eigenlijk een voorraadkamer is van waardevolle grondstoffen en energie. Die filosofie ligt aan de basis van het Enhanced LandFill Mining (ELFM) concept dat Group Machiels samen met andere partners heeft ontwikkeld.

Closing the Circle

Group Machiels wil het ELFM-concept in wereldwijde primeur concreet op de Remo-site toepassen.

Dit houdt in dat het grootste deel van de 18 miljoen ton historisch huishoudelijk of industrieel afval dat er opgeslagen ligt in scheidings- en plasmavergassings-installaties wordt omgevormd tot herbruikbare materialen, hoogwaardige bouwmaterialen en duurzame hoogzuivere waterstof. Zo blijft een minieme restfractie over.  Zoals nu reeds systematisch gebeurt, wordt het terrein nadien gefaseerd heringericht als duurzaam natuurgebied.

Het is dan ook het speerpuntproject van de ‘Closing the Circle’ filosofie van Group Machiels.

Locatie

België

Houthalen-Helchteren

Contacteer voor meer info

Yves Tielemans

t. + 32 11 57 01 40
e. Yves.Tielemans@machiels.com

Afvalopslag

260.000 ton

productie energie / jaar

4.100 MWh