Genk-Zuid heeft grootste potentieel voor windenergie in Vlaanderen

Published on 12/10/2011

 

Uit een studie die Group Machiels heeft uitgevoerd, blijkt dat op industrieterrein Genk-Zuid 47 windmolens kunnen geplaatst worden. De locatie is bijzonder geschikt, omdat het gebied waarvan sprake ver weg ligt van bewoning. Met 47 windmolens is het mogelijk om 94 MW te installeren. Dit is het grootste, nauwelijks ontgonnen, potentieel aan windenergie in Vlaanderen. Op het industrieterrein Genk-Zuid ligt ook Power Composites Limburg (PCL), de enige fabriek voor windmolenwieken in België. Group Machiels is meerderheidsaandeelhouder van deze fabriek. “De mogelijkheden voor een windmolenpark op Genk-Zuid zijn meteen ook een kans om de ontwikkeling van windenergie lokaal te verankeren. Via PCL kunnen wij alvast garanderen dat er een flinke toename van de tewerkstelling samenhangt met de uitbouw van dit windmolenpark,” zo klinkt het bij Group Machiels.

Group Machiels is vastbesloten om het project tot stand te brengen.  De groep doet dan ook een oproep aan de Genkse industrie om mee te werken aan dit ambitieuze plan om aldus een maximaal economisch en ecologisch voordeel te realiseren voor de lokale industrie. Bovendien wil Group Machiels gangmaker zijn om met andere Limburgse partners windmolens te bouwen die volledig met Limburgse bedrijven wordt gemaakt. De winst voor de provincie is dan dubbel: een grote input aan hernieuwbare energie en een belangrijke stimulans voor de lokale tewerkstelling. De stad Genk en de lokale industrie kunnen participeren in een vennootschap die de bouw en uitbating regelt. Ook de lokale  bevolking zal kunnen instappen. Dit is belangrijk voor het lokale draagvlak. 

Meerwaarde 

Met 47 windmolens is het mogelijk om te voorzien in het energieverbruik van 50.000 gezinnen. Genk kan daarmee de eerste stad in Vlaanderen worden die meer groene energie produceert dan haar bewoners verbruiken. Bovendien levert dit een besparing op van bijna 100.000 ton aan CO2. Group Machiels wijst er ook op dat een dergelijk windmolenpark een belangrijke meerwaarde kan bieden aan Energyville. Dat is het wetenschapspark op de oude mijnterreinen van Waterschei. Vanaf 2012 worden hier  200 wetenschappers van KU Leuven en VITO gehuisvest om onderzoek te verrichten naar hernieuwbare energie. Met het oog op de bouw en uitbating bereidt de Group Machiels de oprichting voor van een project vennootschap. Deze vennootschap gaat in nauw overleg met de stad Genk en eventuele partners de windenergie projecten realiseren. Een gelijkaardige manier van werken hanteert Group Machiels voor haar zonneparken via “Zonnecentrale Limburg”.