Houtskeletbouw is bouwtechniek van de toekomst

Published on 07/06/2011

Onafhankelijk onderzoek bevestigt ecologisch karakter van hout als bouwmateriaal

Houtskeletbouw is ecologisch en energiezuinig. De milieu-impact van een houtskeletwand ligt 2,5 keer lager dan die van een massieve oplossing. Dat is het resultaat van onafhankelijk onderzoek door Futureproofed, het studiebureau van klimaatambassadeur Serge de Gheldere.

 

Duurzaamheid als core business

Het onderzoek gebeurde op vraag van Machiels Building Solutions (MBS). “Wij hebben van duurzaam en energiezuinig bouwen onze core business gemaakt”, vertelt Koen Van Gulck, manager sales en marketing. “Houtskeletbouw is bijzonder ecologisch. Als deze bouwwijze in Europa met 10 % toeneemt, daalt de CO2-uitstoot met 25 %. Bovendien groeit het Europese netto bosareaal elk jaar met 661.000 hectare, of 3 voetbalvelden per uur. Daarom kiezen wij resoluut voor houtskeletbouw als bouwtechniek van de toekomst. Maar we hebben ook onze nieuwe fabriek zo ingericht dat we CO2-arm kunnen werken. Ecologie maakt onmiskenbaar deel uit van onze 4 E’s: ecologie, economie, emotie en excellentie. Om deze visie nauwlettend in de praktijk te brengen, hebben we Futureproofed gevraagd om onze ecologische voetafdruk in kaart te brengen en een levenscyclusanalyse te maken van een houtskeletwand.”

Energiezuinig bouwen als hefboom

Futureproofed benaderde de ecologische voetafdruk van MBS vanuit drie verschillende invalshoeken. “We hebben gekeken naar de directe emissies uit onder andere stookolie, gas, diesel en koelmiddelen”, vertelt onderzoeker Steven Van Praet. “Daarna hebben we de indirecte uitstoot via elektriciteit bepaald, maar die bedraagt quasi nul omdat Machiels Building Solutions voor 100 procent groene stroom gebruikt. In laatste instantie hebben we de zogenaamde ‘scope 3’-emissies geïnventariseerd, waaronder uitstoot via transport, verpakking en afval. Daaruit blijkt dat de meeste CO2 uitgestoten wordt door de afgewerkte woningen zelf, via energieverbruik en verwarming tijdens hun levensduur. Energiezuinige woningen bouwen is dus de belangrijkste hefboom om de uitstoot van CO2 verder te verminderen.”
“Dit bevestigt nog maar eens dat we met onze specifieke houtskeletconstructies voor lage energiewoningen en passiefhuizen de juiste weg bewandelen. Onze standaard muurelementen zijn al geschikt voor de bouw van E55-woningen, wat een pak beter is dan de wettelijke Vlaamse norm van E80”, aldus Koen Van Gulck.

Houtskeletwand 2,5 keer minder milieu-impact

Verder vergeleek Futureproofed een houtskeletwand met een vergelijkbare massieve oplossing. “We hebben onze studie uitgevoerd met onafgewerkte wanden omdat de bouwheer het type afwerking zelf kiest”, zegt Steven Van Praet. “We zijn wel uitgegaan van wanden met hetzelfde isolatieniveau.”
De resultaten zijn spectaculair te noemen. “De impact van een houtskeletwand op het milieu ligt 2,5 keer lager dan die van een massieve wand. Dit resultaat is all-in; van de productie tot en met de afbraak. Het E-peil blijft weliswaar het meest doorslaggevende element voor de impact op het milieu, maar daarnaast heeft dus ook het soort constructie een belangrijke invloed. Daarom is houtskeletbouw een bijzonder ecologische bouwoplossing.”

Markt open voor houtskeletbouw

Marktonderzoeksbureau Essencia onderzocht hoe de markt zich opstelt ten opzichte van houtskeletbouw en betrok daarbij zowel professionals als particulieren. Opnieuw blijkt dat houtskeletbouw veel potentieel heeft. “Eerst hebben we gepeild naar de houding in de markt ten opzichte van energiezuinig bouwen”, vertelt manager Bieke Gepts van Essencia. “Daaruit blijkt dat de tendens naar energiezuinigere woningen zich meer en meer manifesteert in het gedrag van de betrokkenen. Zowel architecten als particulieren geven aan een beter E-peil te willen behalen dan wettelijk voorgeschreven.”
De evolutie richting steeds energiezuinigere projecten is wind in de zeilen voor houtskeletbouw. Bieke Gepts: “Houtskeletbouw wordt door alle partijen gezien als geschikte bouwmethode om energiezuinig te bouwen. Professionals vinden het daarvoor zelfs de meest geschikte bouwmethode. Globaal bekeken is de houding ten opzichte van houtskeletbouw ook zeer positief. 57 % van de respondenten beveelt de techniek zelfs aan.”

Gezond en comfortabel wonen toegankelijk maken

“Het is duidelijk dat de markt zeer ontvankelijk is voor houtskeletbouw”, concludeert Koen Van Gulck. “Niettemin blijft het zonder stevige spaarpot haast onmogelijk om een nieuw huis aan te kopen. Op basis van een studie van het Itinera Instituut hebben wij becijferd dat met een prijsdaling van 10 %, meer dan 325.000 extra gezinnen de stap naar een nieuwe woning kunnen zetten. Dat komt overeen met 1.000.000 extra Belgen die comfortabel en gezond kunnen wonen. Wij geloven dat houtskeletbouw de techniek bij uitstek is om bouwen betaalbaar te houden, dankzij doorgedreven standaardisering en automatisering. Hierdoor kunnen we ook een constante kwaliteit garanderen, werken met zeer nauwe toleranties en schrijnwerk inbouwen onder optimale omstandigheden.”

Samenwerken met andere professionals in de bouwsector

Om zijn toekomstvisie rond houtskeletbouw in de praktijk te brengen, rekent MBS op een constructieve samenwerking met alle specialisten in de bouwsector. “Een bouwproject is teamwerk, ook houtskeletbouw”, vertelt Koen Van Gulck. “Metselaars, schrijnwerkers, elektriciens, sanitairinstallateurs, projectontwikkelaars, enz.: ze kunnen allemaal helpen om houtskeletwoningen voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bij deze nodig ik bouwprofessionals met interesse voor houtskeletbouw uit om ons te contacteren.”

Over Machiels Building Solutions

MBS, voluit Machiels Building Solutions, is een initiatief van Group Machiels en investeringsmaatschappij LRM. MBS wil comfortabel en gezond wonen toegankelijk maken voor aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwmaatschappijen en hun klanten. Daarom ontwikkelt, produceert en promoot MBS duurzame woonconcepten en bouwelementen.
MBS is wereldwijd actief. In de plaatselijke productievestiging in Beringen maakt MBS per maand constructie-elementen voor de bouw van 25 à 30 woningen.


Met vragen over dit persbericht kunt u terecht bij Koen Van Gulck,
Manager Sales & Marketing Machiels Building Solutions Europe
Tel.: 011 230 500
E-mail: koen.vangulck@machiels-group.be
www.machielsbuildingsolutions.be