Closing the Circle project – ELFM concept

Milieubeheer

Activiteit

ELFM


ELFM staat voor Enhanced Landfill Mining – doorgedreven ontginning van afvalopslagplaatsen. Met haar project “Closing the Circle” zal Group Machiels als eerste speler wereldwijd een plasma-installatie bouwen om het opgeslagen afval van de Remo-opslagplaats op te graven en te verwerken tot energie en bruikbare grondstoffen.

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van dit revolutionaire ELFM-concept gebeurden in samenwerking met een Vlaams R&D consortium. Daartoe behoorden onder meer de KU Leuven, Universiteit Hasselt, VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Vervolgens werd het project in een Europees R&D consortium (EURELCO) met 60 leden in 13 lidstaten verder verfijnd en uitgedragen naar de andere lidstaten.

Het “Closing the Circle” project op de Remosite is de eerste implementatie van het ELFM- concept. Het zal een uitzonderlijke basis vormen voor een succesvol Vlaams exportproduct met wereldwijde valorisatiemogelijkheden. Het biedt Vlaanderen de mogelijkheid uit te groeien tot een ‘Competence Centre’. Enerzijds in de materie van maximale verwerking, anderzijds in totaaloplossingen voor beheer van afval op een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde wijze.

Grondstof en energie winnen en ruimte teruggeven

Voor de concrete toepassing van het ELFM-concept richt Group Machiels een industrieel consortium op met de nodige kennis en kapitaal om ELFM wereldwijd te vermarkten in de uitbouw van een circulaire economie.

Het eerste ELFM-project van Group Machiels is de valorisatie van de afvalopslagplaats van Remo Milieubeheer in Houthalen-Helchteren. Meer dan 18 miljoen ton afvalstoffen ligt opgeslagen op deze site. Naar schatting kunnen de helft van de huishoudelijke en industriële afvalstoffen gerecupereerd worden. De resterende afvalstoffen hebben een voldoende hoge energiewaarde om ze via plasmavergassing om te vormen tot nieuwe grondstoffen. Dat worden dan synthesegassen, die later opgewerkt kunnen worden tot waterstof of plasmasteen, dat kan omgezet worden in hoogwaardige bouwmaterialen.

De technologie is getest in een proefinstallatie in Groot-Brittannië, met afval afkomstig van de Remo-opslagplaats. Omdat het om een nieuwe technologie gaat, bouwt Group Machiels eerst een demo-installatie die 30.000 ton RDF per jaar kan verwerken. Een commercieel interessante installatie beschikt over een capaciteit van minstens 100.000 ton.

De uitvoering van dit eerste ELFM-project zal minstens 20 jaar in beslag nemen. Van bij de start biedt het werk aan 100 laag- en hooggeschoolden. Later kan deze tewerkstelling uitgroeien tot 300 voltijdse jobs. Tijdens deze twee decennia zal de Remo-site ook gefaseerd herontwikkeld worden tot duurzaam natuurgebied.

Door het enorme potentieel, de hoge graad aan innovatie en de sterke maatschappelijke balans is dit het speerpuntproject van het “Closing the Circle” idee van Group Machiels. Group Machiels zal met ELFM bijdragen aan het sluiten van de materiaalkringlopen en dit als onderdeel van de migratie naar een echt groene kringloopeconomie.

Bezoek de website elfm.eu

Bezoek de website eurelco.org

Locatie

België

Houthalen-Helchteren

Contacteer voor meer info

Yves Tielemans

t. + 32 11 57 01 40
e. Yves.Tielemans@machiels.com

Bekijk hier de videovoorstelling

Bekijk hier het visualisatiedocument

1ste wereldwijde implementatie van het ELFM concept op de Remo site