Familiebedrijf van drie generaties

Oprichter 1941
Louis Machiels
Oprichter Louis Machiels
Derde generatie
Louis Machiels
Derde generatie Louis Machiels
Tweede generatie
Jef Machiels
Tweede generatie Jef Machiels
Derde generatie
Louis Machiels
Derde generatie Louis Machiels

Group Machiels werd gesticht in 1941 als Limburgs bouwbedrijf door Louis Machiels sr.

Zoon Jef Machiels transformeerde de onderneming in de jaren 80 tot een toonaangevend bedrijf in de milieutechnologie, gespecialiseerd in afvalbeheer, energie en vastgoed en dit zowel in België als Chili.

Gaandeweg positioneerde het familiebedrijf Machiels zich als een ervaren en betrouwbare industriële partner en werd het door de overheid meermaals aangezocht om, tijdens en na de sluiting van de mijnindustrie in Limburg, mee een rol te spelen in de noodzakelijke reconversie van de regio.  De familie Machiels vervulde deze rol op haar gekende discrete manier.

Tot eind jaren ’90 blijft Machiels vooral lokaal actief. De kennis die Group Machiels heeft opgebouwd, wordt vanaf dan ook op andere continenten ingezet – het begin van ‘think global, act local’.

Vandaag wordt Group Machiels vertegenwoordigd door de derde generatie.  Louis Machiels jr. – sinds 2004 voorzitter van de Group – verzette meteen de bakens en koos resoluut voor een bedrijfsstrategie gericht op duurzaamheid, innovatie en doorgedreven internationalisering.

Een goed voorbeeld van deze innovatieve visie is de bedrijfsunit Machiels Building Solutions (MBS).  MBS is de grootste Belgische Industriële producent van houten bouwelementen en biedt de ideale oplossing aan architecten, studiebureaus, bouwbedrijven, overheden en projectontwikkelaars (b2b) in de Benelux om gevels, kantoren, (vakantie)woningen of publieke gebouwen te renoveren of te bouwen.

Met de introductie van het “Closing the Circle” concept in 2008 werd het duurzaamheidsprincipe stevig verankerd in de bedrijfsfilosofie. Voortaan zouden alle projecten binnen de diverse bedrijfstakken van de Group de duurzaamheidstoets moeten doorstaan en zou men enkel nog focussen op die projecten waar ecologie en economie hand in hand gaan.

Door dit voortgezet engagement verstevigde het familiebedrijf Machiels haar reputatie als voortrekker van duurzaamheid en verstevigde men het profiel van het bedrijf als een moderne en innovatieve speler op het vlak van groene energieproductie, industrieel en residentieel vastgoed, houtskeletbouw en duurzaam afvalbeheer.

In deze laatste bedrijfstak werd in samenwerking met onder meer de KULeuven en het VITO een Consortium (ELFM – Enhanced Landfill Mining) opgericht met de bedoeling om in het kader van een vernieuwend concept van afvalbeheer, bestaande stortplaatsen duurzaam te ontginnen, met als uitgangspunt het sluiten van de materiaalkringloop en de maximale recuperatie van energie.

Gedreven door zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid heeft Group Machiels zich bovendien geëngageerd om een betekenisvolle rol te spelen in de strategische ontwikkelingsplannen van de regionale overheid (Strategisch Actieplan Limburg – na sluiting Ford fabrieken).  Het is in deze context dat Group Machiels één van de sleutelbedrijven wordt in de revitalisatie en herbestemming van de voormalige FORD-site in Genk die ontwikkeld zal worden tot een nieuwe industriële zone gericht op e-commerce.  Met de investeringen in de wind- en zonneparken onderschrijft Group Machiels mee de klimaatambities van de provincie Limburg om uit te groeien tot een CO2 neutrale regio.

“Vertrouwen en samenwerking” zijn voor het familiebedrijf Machiels belangrijke waarden. De stabiele familiale beheersstructuur, een flexibel managementteam en de korte beslissingslijnen vormen een stevige basis waarop de strategische koers van het bedrijf, het zogenaamde “duurzaam ondernemen”, verder wordt uitgezet.  Voor de familie moet immers niet enkel het financieel – economische rendement goed zitten, ook de ecologische en de maatschappelijke component verdienen een cruciale plaats in de bedrijfspolitiek.