project PEQ & project Chiza

Hernieuwbare Energie

Activiteit

Renewable Energy – PEQ & Chiza

In een groeiland als Chili wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe infrastructuur. Logisch dat hernieuwbare energiebronnen hierin opgenomen worden. Group Machiels helpt Chileense partners ecologische keuzes om te zetten in realiteit, op grond van haar closing the circle-filosofie. Drie concrete projecten zijn de afgelopen jaren ontwikkeld, waarvan één intussen volledig is gerealiseerd. Ze kaderen in de plannen van de regionale overheid om een substantieel deel van de energieproductie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Cemarc, Biogas Project

In Concepción, de tweede grootste stad van Chili, is sinds 2017 het biogasproject voor de omzetting van methaangas in elektriciteit op de afvalopslagplaats van Cemarc operationeel. In samenwerking met het Chileense bedrijf Genera-Austral, actief in hernieuwbare energie, en het Duitse technologiebedrijf Utec, zal de elektriciteitsproductie de komende twintig jaar op deze site kunnen verdergezet worden.

PEQ  

Group Machiels en CVV (Claro Vicuña y Valenzuela) startten in 2009 de voorbereidingen voor de bouw van een fotovoltaïsch zonnepark, PEQ genaamd, met een capaciteit van 100 MW en een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 180 MW. In 2020 wordt de eerste bouwfase van het park aangevat. De koppeling van het te bouwen park op het centrale elektriciteitsnet is sinds 2014 een feit.

PEQ wordt gerealiseerd in Quillagua, 170 kilometer ten noordwesten van Calama, op de oevers van de Loa-rivier. Bedoeling is om op basis van niet-conventionele hernieuwbare energiebronnen (NCRE’s) te voldoen aan de behoefte van de lokale energiemarkt. Het project is een belangrijke stap in het streven van Chili om aan de internationale klimaatafspraken te voldoen.

Chiza windpark

In Chiza wil Group Machiels samen met CVV (Claro Vicuña y Valenzuela) een windpark opstarten van 60 MW met een uitbreidingscapaciteit naar 100 MW: het Parque Eólico Viento Fuerte’ (Windpark Sterke Wind). Hiervoor worden momenteel op verschillende locaties winddata verzameld. Op het domein van 370 ha zullen in 2020 de bouwwerken van de eerste fase starten. Doelstelling is om de komende jaren diverse windturbines te plaatsen.

Locatie

Chili

ConcepciónQuillaguaChiza

 

Contacteer voor meer info

Hendrik Schoebrechts

t. + 32 11 28 70 70
e. Hendrik.Schoebrechts@machiels.com

Productie Chiza

60 à 100 MW

Productie PEQ

100 à 180 MW