Activiteit

MAC2 ontstond in 2013 als een bundeling van de havenactiviteiten van Group Machiels (Belgian Oil Services en Marpobel) en van Maritime Antwerp Cleaning op het gebied van afval- en reststromen uit zee- en binnenschepen en de reiniging van tanks. MAC2 recycleert oliehoudende afvalstoffen uit de maritieme en industriële sector zodat ze als nieuwe grondstof kunnen gebruikt worden. Vanuit de haven van Antwerpen bedient MAC2  ook Linkeroever en de havens van Zeebrugge en Gent.

De activiteiten van MAC2 omvatten:

  • Maritieme afvalinzameling en –verwerking. Alle knowhow en verwerkingsinstallaties zijn aanwezig om het afvalwater te zuiveren en er oliën uit te recycleren. Afval uit Zeebrugge en Gent wordt hier ook verwerkt.

Voor vast afval zijn er geschikte containers en verwerkingsmogelijkheden.

  • Verwerking van olie- en watermengsels van industriële cleaning. De installatie accepteert, verwerkt en recycleert eveneens vloeibaar afval dat ingezameld wordt door de industriële cleaners.
  • Reiniging van tankers en tanks. Naast de reiniging van zeevaart- en binnenvaarttankers en van opslagtanks, is MAC2 een officieel erkend reinigingsstation voor tankwagens, -containers en spoorwagons. Hiervoor heeft de onderneming in het Vierde Havendok, centraal in de haven, uitgebreide faciliteiten. MAC2 is aangesloten op het Belgische spoornet waardoor wagons de site eenvoudig kunnen binnen sporen.
  • Ontgassing en inertisatie van zee- en binnenvaarttankers. Ontgassing houdt in dat chemicaliëndampen worden verwijderd bij wisseling van ladingen. Bij inertisatie wordt bovenop ontvlambare ladingen een laag stikstof aangebracht om explosies te voorkomen.
  • Wachtkade en overslag. MAC2 beschikt over meer dan 1.500 meter wachtkade voor verhuur aan schepen met een diepgang tot 8 meter. Overslag van schip naar schip of van schip naar vrachtwagen is mogelijk.
  • Scheepsbevoorrading. Voor zeeschepen die niet vanaf de wal bevoorraad kunnen worden, zorgt MAC2 voor transport van voeding en onderdelen via de waterweg tot aan het schip.

MAC2 beschikt onder meer over een vloot van zeven schepen: drie dubbelwandige tankschepen en één bilge boot, met een gezamenlijke capaciteit van 2.200 ton voor het transport van vloeibare reststoffen, en drie vaartuigen voor de bevoorrading van schepen en de levering van onderdelen. Er is gespecialiseerd rollend materieel aanwezig voor bijzondere opdrachten en om de vloot te ondersteunen.

Geen ander bedrijf in België biedt dezelfde geïntegreerde dienstverlening aan het transport over zee. MAC2 combineert deze dienstverlening met de bescherming van het maritieme milieu en met de recyclage van afvalstoffen en draagt zo bij tot een meer duurzame en circulaire economie.

De baseline Closing the circle van Group Machiels is, geheel terecht, ook die van MAC2.

Bezoek de website

Locatie

België

Antwerpen

Contacteer voor meer info

Karl Sandra

t. + 32 3 543 59 11
e. karl.sandra@mac-2.be