Zonne-energie projecten

Hernieuwbare Energie

Activiteit

Group Machiels is één van de grootste producenten van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Die positie is te danken aan de voortdurende uitbreiding van de activiteiten.

Zoals met windparken, exploiteert Machiels zonne-energie met een visie die verder reikt dan deze van louter energieproducent. De zonneparken worden namelijk geïnstalleerd op bedrijfsgebouwen of op gesaneerde industrieterreinen. Indien mogelijk wordt ook onmiddellijk de koppeling gemaakt met de energiebehoefte van nieuwe of te ontwikkelen industrie. Zo krijgen deze zogenaamde verloren gewaande terreinen een duurzame herbestemming.

Betekenisvolle rol

In 2009 was Group Machiels betrokken bij de bouw van een zonnecentrale op de site van de Belgische zandwinningsgroep Sibelco in Lommel die meer dan 80 procent van de opgewekte stroom afneemt.

In datzelfde jaar werd op het industrieterrein van Heusden-Zolder het toen grootste zonnepanelenpark van de Benelux gebouwd.

Sinds 2010 exploiteert Group Machiels op de oude bergingsbekkens van zinkproducent Nyrstar in Overpelt een zonnecentrale van 8MW die zinkproducent Nyrstar van stroom voorziet.  Ook de “sluiscomplexen” van Genk, Hasselt en Diepenbeek worden sedert 2010 van groene stroom voorzien door 3 zonneparken van de Group Machiels.

In de zandgroeve van Sibelco in Maasmechelen werd de naar het zuiden gerichte talud als zonnecentrale, met een vermogen van 1,1 MWp, geïnstalleerd.

De daken van het hoofdkantoor in Hasselt en het logistieke centrum in Genk, leveren respectievelijk 400 en 720 kWp  aan hernieuwbare energie.

Door de uitbouw van sites op deze schaal speelt zonne-energie een betekenisvolle rol in de algemene energievoorziening.

Deze windmolen- en zonneparken leveren een belangrijke bijdrage in het behalen van de groenestroomdoelstellingen van de provincie Limburg en Vlaanderen.

Locatie

België (Limburg)

Beringen / Genk / Hasselt / Heusden-Zolder /
Lommel / Maasmechelen / Overpelt / Tongeren

 

Contacteer voor meer info

Filip Vercauteren

t. + 32 11 28 70 70
e. Filip.Vercauteren@machiels.com

zonnepanelenparken

9 parken

geïnstalleerd vermogen

24,78 MW

productie energie / jaar

24.000 MWh