Bedrijfsstructuur

Vandaag is Group Machiels actief op wereldschaal. Met zijn thuisbasis in België en vanuit zijn tweede thuisland Chili realiseert de Group ook activiteiten in Zuid-Amerika (Peru en Argentinië). Telkens doet hij dit in nauw overleg en in goede samenwerking met de plaatselijke overheden en omringt hij zich met gereputeerde lokale partners om samen te investeren.

Europa en Zuid-Amerika vormen twee afzonderlijke bedrijfsentiteiten. De bundeling van de activiteiten – met als pijlers milieubeheer, hernieuwbare energie en real estate – is op beide continenten omzeggens identiek.

Ondanks het uitgesproken internationaal karakter blijft het familiebedrijf Machiels trouw aan zijn Limburgse roots. Machiels heeft zijn thuisbasis en kenniscentrum in België, in de groene provincie Limburg. In de toekomst streeft Group Machiels er naar om zijn uniek verworven marktpositie zowel in de regio Limburg als internationaal verder te valoriseren.