Haven Genk

Investeringen

Activiteit

In 1997 namen Group Machiels en ArcelorMittal samen de Kolenhaven van Genk over en na een conversie van de kolenhaven naar een trimodale containerterminal, werd de naam veranderd in Haven Genk. Haven Genk is nu een essentiële schakel voor trimodaal transport. Per binnenschip aangevoerde containers of goederen worden er op treinen of vrachtwagens overgeslagen, of omgekeerd. De haven is ook uitgerust met de nodige infrastructuur om deze containers en goederen – metaalertsen, mineralen, big bags, graniet, rijst, mais … – tijdelijk in opslag te nemen.

Barge Terminal

Via haar Barge Terminal vervoert Haven Genk dagelijks containers aan economisch interessante voorwaarden van en naar de omliggende zeehavens met een dagelijkse klokvaste pendeldienst. Naar/van Antwerpen zijn er 6 afvaarten en 6 aankomsten per week. Naar en van Rotterdam zijn er vaarten op verzoek.

De Barge Terminal heeft een totale oppervlakte van 7 hectare met een kaailengte van 500 meter. De overslagcapaciteit bedraagt 80.000 TEU per jaar, de opslagcapaciteit 5.000 TEU.

In het verlengde van haar activiteiten als Barge Terminal biedt Haven Genk naast containerherstel en – reiniging ook volgende diensten aan:

  • Stuffing/Stripping van containers. Haven Genk beschikt over het nodige materiaal om palettengoed, kisten, big bags, staalrollen en –platen, natuursteenblokken … in en uit containers te plaatsen. Haven Genk staat in voor de verzegeling en verzorgt de bijhorende administratie.
  • Deze afdeling handelt alle formaliteiten af met tegenpartijen en verzorgt de volledige coördinatie – met inbegrip van voor-of natransport – van verzendingen wereldwijd.
  • Pre/On Carriage. Haven Genk heeft een wegtransportafdeling zodat de klant zijn operatie niet hoeft aan te passen wanneer hij van lichtvervoer gebruik wil maken.

Rail Terminal

Haven Genk is uitgerust met een eigen spoorterminal die aangesloten is op het Belgische spoorwegennet en behandelt zowel shuttletreinen met containers, swap bodies en trailers als ad hoc zendingen met conventionele wagons. De haven kan ook instaan voor het rangeren en vormen van de treinen.

De Rail Terminal heeft een totale oppervlakte van 5 hectare, een spoorlengte van 7 kilometer, 4 reachstackers en 2 loco-tractors.

Conventional Cargo & Break Bulk

Haven Genk verzorgt ook de opslag en overslag van stuk- en bulkgoederen. Er is een overdekte opslagcapaciteit van 8.000 m2 en een openlucht opslagcapaciteit van 10.000 m2. De haven beschikt over portaalkranen, mobiele overslagkranen, wielladers en weegbruggen.

Ford terreinen zone C

Haven Genk NV zal tevens op de voormalige Ford site instaan voor de ontwikkeling van het Regionaal Overslag Centrum, dat op zeer concurrentiële basis overslag diensten zal verzorgen voor de gehele site – bedrijven op de Ford zone C, Ford zone B (Genk Green Logistics) – en de ruime regio.

Bezoek de website

Locatie

België

Genk

Contacteer voor meer info

Wesley Mazzei

t. + 32 89 30 06 60
e. Wesley.Mazzei@havengenk.be